(คลิปข่าว) กสทช.เล็งนำเงินประมูลคลื่น 700 MHz อุ้มทีวีดิจิทัล

4 ธ.ค. 2561 12:15 น.
สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช.เตรียมนำเงินประมูลคลื่น 700 MHz เดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า มาช่วยเหลือผู้ประกอบการทีวีดิจิทัล หวังแก้ปัญหาระยะยาว

เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ฐากร ตัณฑสิทธิ์ ระบุ ปัญหาของอุตสาหกรรมทีวีดิจิทัลในช่วงที่ผ่านมา ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการประเมินสภาพอุตสาหกรรมในช่วงที่ประมูลไม่ตรงกับสภาพการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลง ประกอบกับเกิดเทคโนโลยี ดิสรัปชั่นในอุตสาหกรรมโทรทัศน์ รวมทั้งการใช้งานโซเชียลมีเดีย ทำให้ผู้ประกอบการหลายรายไม่สามารถประกอบธุรกิจได้

 

 

สำนักงานกสทช.จะหาวิถีแก้ไขปัญหาทีวีดิจิทัลในระยะยาวใน 4 แนวทาง คือ 1.เร่งปรับปรุงการใช้งานคลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ เพื่อนำไปใช้ประกอบกิจการโทรคมนาคมให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปรับปรุงคลื่นความถี่ดังกล่าว ได้แก่ ผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล และผู้ให้บริการโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลอย่างเป็นธรรม 

 

 

2.สนับสนุนการดำเนินการของผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลในส่วนของค่าภาระอันเกิดจากการปฏิบัติตามประกาศ Must Carry จนถึงปี 2565

 

 

3. สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการออกอากาศผ่านโครงข่ายโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิทัล หรือค่า MUX เพื่อสนับสนุนผู้ให้บริการโทรทัศน์ดิจิทัล 50% ของค่าเช่าโครงข่ายจนถึงปี 2565 ,4. สนับสนุนให้มีการสำรวจความนิยม หรือเรตติ้งของผู้ให้บริการโทรทัศน์ดิจิทัลที่ออกอากาศผ่านโครงข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อสามารถนำเอาข้อมูลการสำรวจความนิยมรายการดังกล่าวไปใช้อ้างอิงเพื่อหารายได้ได้อย่างเป็นธรรม

 

 

ในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้า กสทช.จะจัดประมูลคลื่น 700 เมกะเฮิรตซ์ให้แก่ผู้ประกอบการโทรคมนาคม และสลับคลื่น 470 เมกะเฮิรตซ์มาให้กับผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลใช้แทน โดยคลื่นความถี่ย่าน 700 ดังกล่าว ปัจจุบันมีอยู่จำนวน 45 เมกะเฮิรตซ์ โดยจะแบ่งความถี่ออกเป็น 3 ใบอนุญาตคือ 10 เมกะเฮิรตซ์ 1 ใบ 15 เมกะเฮิรตซ์ 1 ใบและ 20 เมกะเฮิรตซ์ 1 ใบ ซึ่งจากการประเมินราคาคลื่น 700 นั้น พบว่าราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ 14,000 ล้านบาทต่อ 10 เมกะเฮิรตซ์ ซึ่งหากประมูลคลื่นได้หมดก็เข้ามา 40,000-50,000 ล้านบาท ซึ่งจะสามารถนำมาช่วยเหลือทีวีดิจิทัลได้

 

 

กสทช.มองว่าทีวียังเป็นสื่อที่สำคัญกับประชาชน มีความจำเป็นขั้นพื้นฐาน โดยกสทช. มองว่ายังมีช่องทางช่วยเหลือทีวีดิจิทัล ซึ่งยังต้องชำระเงินค่าประมูลใบอนุญาตส่วนที่เหลืออีก 30% มูลค่ากว่า 1 หมื่นล้านบาท ซึ่งหากผลการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 700 เมกะเฮิรตซ์ออกมา ต้องพิจารณาว่าสามารถช่วยให้ผู้ประกอบการทีวีดิจิทัลไม่ต้องชำระเงินค่าใบอนุญาตส่วนที่เหลือได้หรือไม่ โดยนำเงินจากการประมูลคลื่นความถี่ย่าน700 เมกะเฮิรตซ์มาช่วยเหลือ 

 

 

แนวทางการช่วยเหลือทีวีดิจิทัลตามที่ กสทช. เสนอ เชื่อว่าสามารถแก้ไขปัญหาได้ในระยะยาว เพราะไม่ต้องการให้มีการปิดกิจการหรือให้คนออก เพราะจะกระทบกับเศรษฐกิจโดยรวม

 

 

tags :

เศรษฐกิจภูมิภาค