(คลิปข่าว) ไทย จับมือ เกาหลี แลกเปลี่ยนข้อมูลการค้าอิเล็กทรอนิกส์

6 ธ.ค. 2561 10:03 น.
อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เผย ไทย จับมือ เกาหลีแลกเปลี่ยนข้อมูล การค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ขยายมูลค่า เป็นการอำนวยความสะดวกทางการค้า และการค้าแบบไร้กระดาษ

อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ อดุลย์ โชตินิสากรณ์ ระบุ ได้หารือกับคณะศุลกากรเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจในการพิจารณาให้สิทธิพิเศษทางภาษีกับสินค้าไทย ภายใต้ความตกลงเขตการค้าเสรี อาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (AKFTA) โดยทั้ง 2 ฝ่ายพร้อมให้ความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านถิ่นกำเนิดสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการอำนวยความสะดวกทางการค้า และการค้าแบบไร้กระดาษ เพราะถือเป็นต้นทุนการทำธุรกิจของภาคเอกชน โดยการหารือในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดี ซึ่งตรงกับทิศทางการทำงานของกรมฯ ที่ต้องการอำนวยความสะดวกทางการค้า โดยการขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมดิจิทัล ตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

 

 

เศรษฐกิจภูมิภาค