การเมืองท้องถิ่น

ผู้ว่าเพชรบูรณ์คนใหม่ เดินทางมาสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวร อำเภอวิเชียรบุรี พร้อมมอบนโยบายและแนวปฏิบัติแก่ข้าราชการ

1 ส.ค. 2561 15:21 น.
เพชรบูรณ์ - นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้เดินทางมาสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรอำเภอวิเชียรบุรี พร้อมมอบนโยบายและแนวปฏิบัติแก่ข้าราชการ เนื่องในวาระที่ย้ายมารับตำแหน่ง

วันที่ 1 สิงหาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ประชุมมอบนโยบายและแนวทางปฏิบัติราชการ ให้กับข้าราชการและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ในอำเภอวิเชียรบุรี เป็นครั้งแรกหลังเข้ารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมตรวจติดตามข้อราชการที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาล รับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการต่างๆของประชาชนในเขตอำเภอวิเชียรบุรี เพื่อนำไปแก้ไขปัญหาและการบริหารงานต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป

 

โดยมี นายอรุณ เมฆฉาย นายอำเภอวิเชียรบุรี เป็นผู้บรรยายสรุปปัญหา – การแก้ไขและแนะนำพื้นที่ต่างๆในเขตอำเภอวิเชียรบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อรับมอบนโยบาย ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอวิเชียรบุรี (หลังใหม่) และในการนี้ นายสืบศักดิ์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้ทำการสักการะศาลสมเด็จพระนเรศวรอำเภอวิเชียรบุรี ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองวิเชียรบุรี เนื่องในโอกาสที่มารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์

 

tags :

การเมืองท้องถิ่น