เศรษฐกิจภูมิภาค

(คลิปข่าว) จี้ยกเลิกประมูล "เอราวัณ-บงกช" พบพิรุธ ส่อผิดกฎหมาย

14 ธ.ค. 2561 12:05 น.
(ชมคลิปเต็มด้านล่าง) หลังการประมูลแหล่งก๊าซธรรมชาติ เอราวัณ-บงกช เสร็จ ภาคประชาชน ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ให้ยกเลิกประมูล หลังพบพิรุธ และผิดกฎหมาย ไม่เกิดการแข่งขันที่แท้จริง รัฐได้สัดส่วนสุทธิต่ำกว่า เอกชน

ในเฟซบุ๊กแฟนเพจนายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ โพสต์ข้อความ เครือข่ายประชาชนปฏิรูปพลังงานไทย หรือ คปพ.นำโดย นายธีระชัย ภูวนาถนรานุบาล อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นางสาวรสนา โตสิตระกูล อดีต ส.ว.กรุงเทพ นางสาวบุญยืน ศิริธรรม อดีต ส.ว. สมุทรสงคราม และ นายปานเทพ ทำหนังสือถึง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอให้ยกเลิกการประมูลสำรวจและผลิตปิโตรเลียมที่มิชอบและจัดการประมูลขึ้นใหม่ 

หลังจาก ครม.13 ธ.ค.ที่ผ่านมา มีมติอนุมัติให้กลุ่มบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ชนะการประมูลสิทธิสำรวจและผลิตในทั้งแปลง เอราวัณ และ บงกช กระบวนการประมูลไม่ถูกต้องตามกฎหมาย และไม่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศ และประชาชน  จึงสมควรยกเลิกพร้อมทั้งจัดประมูลใหม่ ในเงื่อนไขที่เป็นประโยชน์แก่ประเทศมากกว่า

ด้วยเหตุผลจำนวนผู้เข้าประมูล และคุณสมบัติของผู้เข้าประมูลไม่ได้ทำให้ประเทศได้รับประโยชน์สูงสุด ไม่เอื้อให้เกิดการแข่งขันกันอย่างเต็มที่ ผู้เข้าประมูลรายหนึ่ง มีปัญหาด้านคุณสมบัติที่ชัดแจ้ง หลักเกณฑ์การพิจารณาเป็นการยักยอกผลประโยชน์ของประชาชนส่วนรวม ไปให้เป็นประโยชน์แก่เอกชน

คปพ.เห็นว่าหลักการพิจารณาให้น้ำหนักแก่ราคาเสนอขายก๊าซในราคาต่ำที่สุด ร้อยละ 65 แต่ให้น้ำหนักแก่ส่วนแบ่งปิโตรเลียมระหว่างเอกชนและรัฐ ร้อยละ 25 นั้น มีผลโดยอัตโนมัติเป็นการเอื้อประโยชน์ให้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ในก๊าซส่วนที่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ใช้ในการประกอบธุรกิจก๊าซธรรมชาติเพื่อกำไรของตนเอง เพราะเงื่อนไขนี้ทำให้บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีต้นทุนสำหรับธุรกิจของตนเองที่ต่ำลงด้วย ซึ่งย่อมเพิ่มพูนกำไรของบริษัท อันเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นเอกชน

นอกจากนี้ ยังมีประเด็นการไม่ใช้สิทธิในการร่วมถือหุ้นร้อยละ 25 เป็นการผิดกฎหมาย โดยในมติคณะรัฐมนตรี 13  ธันวาคมที่ผ่านมา ที่ระบุว่า ในส่วนของการให้หน่วยงานของรัฐเข้าร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ 25 นั้น เนื่องจากบริษัทที่ชนะการประมูลทั้งสองแปลง คือบริษัทในเครือของ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) ถือเป็นหน่วยงานของรัฐ ดังนั้น ในส่วนของข้อเสนอดังกล่าว บริษัทที่ชนะการประมูลจึงเข้าเงื่อนไขการเข้าร่วมลงทุนโดยหน่วยงานของรัฐอยู่แล้ว อาจจะเข้าข่ายเป็นการบิดเบือนเพื่อทำให้คณะรัฐมนตรีหลงผิดเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของตน 

จึงขอเรียกร้อง นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรียกเลิกการประมูล และเปิดประมูลใหม่ให้เกิดความโปร่งใส เกิดการแข่งขันอย่างกว้างขวางและเป็นธรรม ใช้ระบบแบ่งปันผลผลิตในการแข่งขันปริมาณปิโตรเลียมที่ให้แก่รัฐสูงสุดเป็นเกณฑ์การตัดสินใจเช่นเดียวนานาอารยะประเทศ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติและประชาชน 

เศรษฐกิจภูมิภาค