เศรษฐกิจภูมิภาค

(คลิปข่าว) ยก "เถาเป่า วิลเลจ" ต้นแบบชุมชนอีคอมเมิร์ซไทย

15 ธ.ค. 2561 07:10 น.
(ชมคลิปเต็มด้านล่าง) การเดินทางไปประเทศจีนของหน่วยงานภาครัฐ ทั้ง หน่วยงานภายใต้กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงมหาดไทย เอสเอ็มอีแบงก์ ไปรษณีย์ไทย ได้ลงพื้นที่เยี่ยมชม หมู่บ้านเถาเป่า หรือ เถาเป่า วิลเลจ ซึ่งคนในหมู่บ้านเป้นต้นแบบในการทำธุรกิจอีคอมเมิร์ซ

หมู่บ้านไป๋หนิวหรือเถาเป่าวิลเลจ แห่งนี้  เป็นหมู่บ้านที่มีปัจจัยทรัพยากรทางการเกษตรที่สมบูรณ์  มีอุตสาหกรรมการผลิตและแปรรูปถั่วเป็นหลัก ในปี 2550 ประชาชนในหมู่บ้านเริ่มลองใช้พาณิชย์อิเล้กทรอนิกส์ หรือการค้าขาบผ่านช่องทางออนไลน์ ในการจำหน่ายสินค้าเกษตร และกลายเป็นรูปแบบของหมู่บ้านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีชาวบ้านเป็นส่วนสำคัญ เป็นผู้นำตลาด และมีรัฐบาลช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาต่างๆ สินค้าการเกษตรขาดตลาด ต้นทุนสูง ช่องทางการจำหน่ายน้อย ทำให้หมู่บ้านนี้ มีรูปแบบการพัฒนาที่เป็นระบบ มีการรวมกลุ่ม ใช้อินเทอร์เน็ตในการบริหารกิจการเป็นหลัก พร้อมบริการสาธารณะที่ครบครัน และกลายเป็นต้นแบบของผู้ประกอบการชนบทอื่น ๆ ที่มีอยู่จำนวนมากในปัจจุบัน โดยในโรงงานจะมีคนในชุมชนร่วมกันทำผลิตภัณฑ์ถั่วชนิดต่างๆ เพื่อแปรรู้ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า และจัดส่งสินค้าที่สั่งซื้อผ่านทางออนไลน์  

ด้าน อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า วุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ บอกว่า การลงพื้นที่ เยี่ยมชมหมู่บ้านเถาเป่าครั้งนี้ เพื่อนำไปเป็นต้นแบบในการพัฒนาผู้ประกอบการไทย โดยเบื้องต้นจากการร่วมมือกับอาลีบาบา  ช่วงปลายเดือน มกราคม 2562 ทีมงานอาลีบาบาก็จะมาสำรวจพื้นที่เป้าหมายของไทยเช่นเดียวกัน

เศรษฐกิจภูมิภาค