ศรีสะเกษ แถลงข่าวแข่งขันวิทยุการบินมินิวอลเลย์บอลชิงถ้วยพระราชทาน

3 ส.ค. 2561 16:13 น.
จังหวัดศรีสะเกษ- แถลงข่าวการแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 เพื่อบรรเทาปัญหาด้านสังคมของชาติ เน้นสร้างระเบียบวินัย สมัครสมานสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา

วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ที่ ห้องประชุมสำนักงานกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ นายสันติธร ยิ้มละมัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ นายมัฆวาฬ สุวรรณกูฎ ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมการบินอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ มะเส เลขาธิการสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ ได้ร่วมกันแถลงข่าวการแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561

 

ซึ่งการแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพรพเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัทวิทยุการบิน จำกัด กำหนดจัดการแข่งขันเป็นประจำทุกปี เพื่อคัดเลือกตัวแทนทีมจังหวัด เข้าร่วมการแข่งขันในระดับเขต และระดับประเทศ และในครั้งนี้จังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับสมาคมกีฬาจังหวัดศรีสะเกษ เป็นผู้รับผิดชอบจัดการแข่งขัน โดยกำหนดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 6-10 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนสิริเกศน้อมเกล้า

 

 

 

นายสันติธร ยิ้มละมัย กล่าวว่า บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย ให้การจัดแข่งขันวิทยุการบินฯ มินิวอลเลย์บอล ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2561 ในระหว่างวันที่ 6-10 สิงหาคม 2561 ณ หอประชุมโรงเรียนสิริเกศนัอมเกล้า การแข่งขันเป็นการจัดทำเพื่อสังคมและกระจายโอกาสให้ยุวชนทั่วประเทศให้ได้รับการส่งเสริม สนับสนุนการเล่นวอลเลย์บอลอย่างทั่วถึง

 

นอกจากนี้ยังใช้กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาศักยภาพคุณภาพชีวิตให้แก่ยุวชนเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาด้านสังคมของชาติให้พ้นวิกฤตต่างๆ โดยเน้นการสร้างระเบียบวินัย ความสมัครสมานสามัคคี ความมีน้ำใจนักกีฬา จงตั้งใจแข่งขันกันอย่างเต็มที่ เพื่อชื่อเสียงของจังหวัดศรีสะเกษ และขอให้การแข่งขันเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเจตนารมย์ของบริษัทวิทยุการบินฯ ให้ทุกคนได้แสดงออกถึงความสามัคคีในการเป็นเจ้าภาพที่ดี ได้เห็นถึงความสนใจในการเข้าชมกีฬา จึงขอเชิญชวนทุกท่านไปร่วมเชียร์ให้กำลังใจนักกีฬาในการแข่งขันในครั้งนี้

 

 

 

 

กีฬา