คนดี คนเด่น

ร้อยดวงใจ สานฝัน แบ่งปันให้น้อง เพื่อเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ที่สังคมจะต้องร่วมให้โอกาส ใส่ใจ ดูแล

4 ส.ค. 2561 17:40 น.
สพป.หนองบัวลำภู จัดกิจกรรม "ร้อยดวงใจ สานฝัน แบ่งปันให้น้อง " โชว์ความสามารถ เด็กพิเศษ เห็นแล้วทึ่ง พวกเขาทำได้ เมื่อให้โอกาส แบ่งบันให้มีความสุข ให้ยืนได้ในสังคมด้วยความสุขและรอยยิ้ม

 

           ที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 จังหวัดหนองบัวลำภู นายเกิดมี  สอนเมือง  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษา หนองบัวลำภู เขต 1 ได้เป็นประธานในการเปิดงาน “ร้อยดวงใจ สานสู่ฝัน แบ่งปันน้ำใจให้น้อง” ประจำปี 2561 เพื่อให้นักเรียนที่มีความต้องการพิเศษได้รับสิทธิและโอกาสที่เท่าเทียมกันทางการศึกษา และแสดงความสามารถทางวิชาการ วิชาชีพได้อย่างเต็มศักยภาพ 

           ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยในวันนี้ มีนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน 570 คน จากศูนย์เครือข่ายต่างๆ 23 ศูนย์เครือข่าย โดยมีกิจกรรมการแข่งขัน 15 ประเภท 51 รายการ เช่น การแข่งขันการเล่านิทาน การแข่งขันการอ่านข่าวรุ่นเยาว์ การแข่งจัดทำหนังสือเล่มเล็ก การประกวดมารยาทงามอย่างไทย การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง การแข่งขันเต้นหางเครื่องประกอบเพลง การแข่งขันการทำอาหาร

           และอีกหลายรายการ รวมทั้งการประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุต่างๆ โดยมี คณะครู ผู้บริหารโรงเรียน พ่อแม่ผู้ปกครองนักเรียน มาร่วมให้กำลังใจลูกหลานของตนเองในการเข้าร่วมกิจกรรแต่ละรายการ ซึ่งในงานนี้ สร้างเสียงหัวเราะ ร้อยยิ้ม ความประทับใจให้กับพ่อแม่ผู้ปกครองที่ได้เห็นความสามารถ ของลูกหลาน โดยเฉพาะการแสดงเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ที่เด็กๆ จากหลายๆโรงเรียนต่างได้แสดงออกถึง ความตั้งใจอย่างแท้จริงจึงทำให้การแสดงคนดูได้เห็นผลงานของเด็กๆ ที่มีความต้องการพิเศษเหล่านี้ เกิดความทึ่งในผลงานของเขาเหล่านี้ แต่ละกิจกรรมที่เด็กๆเหล่านี้ได้แสดงออก ได้สะท้อนถึงความรู้ความสามารถ ฝีมือ ที่ซ่อนอยู่ในตัวเขา เมื่อเด็กเหล่านี้ได้โอกาส ทำให้เขาได้แสดงออกให้เห็นศักยภาพ ซึ่งก็แทบจะแลไม่เห็นความแตกต่างกับเด็กที่มีความต้องการปกติ

         สำหรับหน่วยงานการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 ตั้งแต่ระดับโรงเรียน ศูนย์เครือข่ายและระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาแล้ว ในวันนี้ต่างมีความมุ่งหวังด้วยเจตนารมณ์ที่อยากให้ 'เด็กทุกคนเติบโต และใช้ชีวิตได้อย่างปกติ' ทำให้การ การร่วมแรงร่วมใจกันจัดกิจกรรม“ร้อยด้วงใจสานสู่ฝัน แบ่งปันน้ำใจให้น้อง” เป็นการสร้างโอกาสให้กับเด็กๆเหล่านี้ ได้แสดงออกถึงศักยภาพของพวกเขา ซึ่งอาจจะต้องเพิ่มความเอาใจใส่ให้โอกาส จากคนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็น ครู พ่อแม่ ผู้ปกครอง เพื่อนๆนักเรียนร่วมชั้นเรียน ร่วมโรงเรียนหรือแม้แต่สังคม ในการให้ความช่วยเหลือ ดูแลเป็นพิเศษ ซึ่งวิธีการดูแลเด็กแต่ละกลุ่มอาจจะมีความแตกต่างกันไป ในการพัฒนาศักยภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่สังคมควรให้โอกาสร่วมกันพัฒนาเติมเต็มให้เขาได้ ก้าวเดินและยืนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

คนดี คนเด่น