คนดี คนเด่น

กาฬสินธุ์ขอพลังแม่สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดบุตรหลาน

11 ส.ค. 2561 20:00 น.
กาฬสินธุ์-คณะสงฆ์วัดประชานิยม อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับพุทธสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบโล่เกียรติคุณแม่ตัวอย่างดีเด่น ประจำปี 2561 เพื่อเชิดชูเกียรติแม่ผู้ทำคุณประโยชน์ และเป็นแบบพิมพ์ที่ดีในการเลี้ยงดูบุตรหลาน

วันที่ 11 สิงหาคม 2561  ที่ศาลาการเปรียญวัดประชานิยม ต.กาฬสินธุ์ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ พระเทพสารเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ.) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  นายไกรสร กองฉลาด ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พิธีถวายราชสักการะเฉลิมพระเกียรติ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และมอบโล่เกียรติคุณแม่ตัวอย่างดีเด่น ประจำปี 2561 โดยมีนางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์ นายศุภเดช การถัก ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนา จ.กาฬสินธุ์ นางน้อย นิยมพงศ์ นายกพุทธสมาคม จ.กาฬสินธุ์  นางจงกลนี  เกียรติดำเนินงาม  ประธานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด จ.กาฬสินธุ์  ผู้นำองค์กรสตรี ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีและแสดงความยินดีกับแม่ตัวอย่างเป็นจำนวนมาก

นางน้อย นิยมพงศ์ นายกพุทธสมาคมจังหวัดกาฬสินธุ์  กล่าวว่า ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 วันที่ 12 สิงหาคมของทุกๆปี  เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน ที่มีต่อพสกนิกรอย่างหาที่สุดมิได้ พุทธสมาคม จ.กาฬสินธุ์ ได้ร่วมกับคณะสงฆ์วัดประชานิยม จัดให้มีการมอบโล่เกียรติคุณให้กับแม่ตัวอย่างเป็นประจำทุกปีๆ ละ 9 คน ทั้งนี้ เพื่อยกย่องเชิดชูพระคุณแม่ และประกาศเกียรติคุณแม่ตัวอย่างดีเด่น ผู้ทำคุณประโยชน์ให้พระพุทธศาสนา  สังคม และเป็นแม่พิมพ์ที่ดีในการเลี้ยงดู อบรมบุตรหลานให้เป็นคนดี ประสบกับความสำเร็จในหน้าที่การงานและการดำเนินชีวิต โดยมีคณะกรรมการ ดำเนินการคัดเลือกแม่ตัวอย่างจากบุคคลหลายภาคส่วนใน จ.กาฬสินธุ์

ด้านนายไกรสร กองฉลาด ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า แม่เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการอบรมเลี้ยงดูบุตรธิดา ซึ่งมีความผูกพันใกล้ชิดกันมาตั้งแต่อยู่ในครรภ์ เมื่อคลอดออกมายังต้องป้อนนมป้อนข้าว คอยขับกล่อมยามนอนและยามไม่สบาย ความรักของแม่ที่มีต่อลูกจึงยิ่งใหญ่ไพศาล พึงที่ลูกๆจะเทิดทูนพระคุณแม่ เชื่อฟังแม่ ต้องไม่ทำให้แม่ได้รับความเป็นทุกข์ใจจากการกระทำของลูก

นายไกรสรกล่าวอีกว่า สังคมปัจจุบัน ที่พบว่ามีการแพร่ระบาดของยาเสพติด ซึ่งทางจังหวัดได้บูรณาการกับทุกภาคส่วน ขับเคลื่อนยุทธการฟ้าแดดสงยาง กวาดล้างยาเสพติดอย่างเข้มข้น สามารถจับกุมผู้เสพ ผู้ค้า ยาเสพติดได้เป็นจำนวนมาก ทั้งนี้จากการดำเนินการ ยังพบว่าผู้ต้องหาบางรายอยู่ในกลุ่มวัยรุ่น ตั้งท้องก่อนวัยอันควร มีลูกทั้งที่ตนเองยังไม่บรรลุนิติภาวะ  ยังช่วยตัวเองไม่ได้ บางรายเกิดอาการคลุ้มคลั่ง ทำร้ายตนเอง ทำร้ายบุพการี ที่น่าสลดใจคือเสพยาในขณะที่ตนเองตั้งครรภ์ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อลูกในครรภ์โดยตรง คลอดออกมาร่างกาย สติปัญญา ไม่สมบูรณ์ เป็นภาระ ที่จะต้องแบกรับไม่จบไม่สิ้น

“ในการมอบโล่เกียรติคุณให้กับแม่ตัวอย่าง ของพุทธสมาคม จ.กาฬสินธุ์ครั้งนี้ จึงได้กำชับให้คุณแม่ ได้นำพลังรักของแม่ที่มีต่อลูก สร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดให้กับบุตรหลาน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในวันแม่แห่งชาติ เช่น ให้ความรักความอบอุ่น เฝ้าระวังพฤติกรรม หากพบเบาะแส ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ เพื่อเป็นรั้วป้องกันและปราบปรามยาเสพติดให้หมดไปจากครัวเรือนและชุมชน ทั้งนี้ เพื่ออนาคตที่ดีของบุตรหลาน และเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติต่อไป” นายไกรสรกล่าว

สำหรับแม่ตัวอย่างดีเด่น ที่ได้รับโล่เกียรติคุณจากพุทธสมาคม จ.กาฬสินธุ์ ประจำปี 2561 จำนวน 9 คน ประกอบด้วย นางดวงใจ จิระชีวะนันท์ นางรจนา คงวรเวชกุล นางจิรนุช หิรัญย์วงษ์วีระ นางพัชรี มงคลสินธุ์ นางสุบรรณ คำหนองหว้า นางพรพรรณ มหิพันธุ์ นางจีราวรรณ ภูโอบ นางพวงเพชร แฝงจันดา และนางจตุพร อุทโท

คนดี คนเด่น