ภาคประชาสังคม

"รองแม่ทัพภาคที่ 2 "ประธานยกช่อฟ้า"วิหารเพชรปภาโส"

12 ส.ค. 2561 11:45 น.
รองแม่ทัพภาคที่ 2 ประธานยกช่อฟ้าวิหารเพชรปภาโส และแสดงมุทิตาจิต 92 พรรษาหลวงปู่เฮง ปภาโส เกจิอาจารย์ดังแห่งวัดบ้านด่าน ช่องจอมเขตชายแดนไทย-กัมพูชาที่ตั้งหลวงพ่อใหญ่ (พระไสยาส) ที้วัดบ้านด่าน ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง เขตชายแดนไทย-กัมพูชา

รองแม่ทัพภาคที่ 2 เดินทางมาเป็นประธานยกช่อฟ้าวิหารเพชรปภาโส ที่ตั้งหลวงพ่อใหญ่ (พระไสยาส) ที้วัดบ้านด่าน ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง เขตชายแดนไทย-กัมพูชา ไว้ให้ประชาชนกราบไหว้ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ งานนี้ มีพระองค์เจ้า นโรดม บูภานี เลขาที่ปรึกษาพระมหากษัตริย์ของกัมภูชา และ พระองค์เจ้า นโรดม สุภะนารี ราชวงศ์กัมพูชาเดินทางมาร่วมงานด้วย

วันนี้ วันที่ 11 สิงหาคม 21561 ที่วิหารเพชรปภาโส วัดบ้านด่าน ช่องจอม ตำบลด่าน อำเภอกาบเชิง จังหวะดสุรินทร์ เขตชายแดนไทยกัมพูชา พลตรีธัญญา เกียรติสาร รองแม่ทัพภาคที่ 2 เดินทางมาเป็นประธานประกอบพิธียกช่อฟ้าวิหารเพชรปภาโส และแสดงมุทิตาจิต 92 พรรษาหลวงปู่เฮง ปภาโส เกจิอาจารย์ดังแห่งวัดบ้านด่าน ช่องจอมเขตชายแดนไทย-กัมพูชา โดยมีพระองค์เจ้า นโรดม บูภานี เลขาที่ปรึกษาพระมหากษัตริย์ของกัมภูชา และ พระองค์เจ้า นโรดม สุภะนารี ราชวงศ์กัมพูชาเดินทางมาร่วมงานนี้ด้วย

หลังจากนั้น พระภิษุ พร้อมข้าราชการ ประชาชนร่วมกันรดน้ำแสดงบมุทิตาจิตแก่หลวงปู่เฮง ปภาโส เกจิอาจารย์ เจ้าอาวาสวัดบ้านด่านช่องจอม เขตชายแดนไทยกัมภูชา พร้อมกับร่วมเททองหล่อรูปเหมือนเท่าองค์จริงของหลวงปู่เฮง ปะภาโส และประกอบพิธีพุทธาภิเศกวัตถุมงคลเพื่อแจกจ่ายให้ญาติโยมด้วย

ภาคประชาสังคม