คุณภาพชีวิต

บุหรี่ ต้นเหตุมะเร็ง!

5 พ.ย. 2562 19:47 น.
บุหรี่ สาเหตุหลักของมะเร็ง ซึ่ง2ใน3ของประชากรไทย สูบบุหรี่ หลายคนอาจจะคิดว่า บุหรี่ทำให้เป็นมะเร็งปอดแค่นั่น? ซึ่งตอนนี้มันไม่ใช้อีกแล้ว มะเร็งที่เกิดจากการสูบบุหรี่ พบเป็น12ชนิด!

แล้วสารก่อมะเร็งจากการสูบบุหรี่สามารถเดินทางไปยังส่วนๆต่างของรางกายเราได้ยังไง ซึ่งไม่ได้ซับซ้อน จากเพจเฟซบุ๊กมูลนิธิหมอชาวบ้านได้โพสข้อความถึงสาเหตุการเกิดมะเร็งที่มาจากการสูบบุหรี่ไว้ว่า ......

 

บุหรี่ : ต้นเหตุมะเร็งตับไตไส้พุง


เมื่อ 30 ปีก่อนที่มูลนิธิหมอชาวบ้านริเริ่มโครงการรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ตามเจตนารมณ์ที่ว่า ถ้าจะให้ประชาชนดูแลสุขภาพของตัวเอง การสร้างค่านิยมไม่สูบบุหรี่เป็นสิ่งที่ใกล้ตัวประชาชนมากที่สุด เพราะ 2 ใน 3 ของชายไทยขณะนั้น สูบบุหรี่ ตอนนั้น มะเร็งที่ได้รับการประกาศว่าเกิดจากการสูบหรี่มีเพียง มะเร็งปอด มะเร็งกล่องเสียง และช่องปาก ถึงวันนี้มะเร็งที่เกิดจากการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้นเป็น 12 ชนิดแล้ว

 

ตัวเลขของประเทศไทยในปี พ.ศ.2556 มีผู้เสียชีวิตจากมะเร็งทั้งหมด 67,000 ราย ขณะที่ในปี พ.ศ.2552 มีผู้เสียชีวิตที่มะเร็งที่เกิดจากการสูบหรี่ 18,984 ราย หรือประมาณร้อยละ 28 ของคนไทยที่เสียชีวิตจากมะเร็งทีมีการสูบบุหรี่เป็นสาเหตุ

 

 

เส้นทางเดินของสารก่อมะเร็งในควันบุหรี่ เมื่อถูกสูดเข้าสู่ร่างกาย จะสัมผัสกับช่องปาก ลำคอ กล่องเสียง หลอดลม และปอด ซึ่งตลอดเส้นทางนี้เป็นมะเร็งมากที่สุด

 

สารก่อมะเร็งที่ละลายในน้ำลายจะถูกกลืนผ่านหลอดอาหาร กระเพาะอาหาร และถ่ายออกทางอุจจาระเป็นอันดับสุดท้าย ทำให้เกิดมะเร็งของหลอดอาหาร กระเพราะอาหาร และลำไส้ใหญ่

 

นอกจากนี้ สารก่อมะเร็ง ยังมาถึงอวัยวะต่างๆ ตามกระแสเลือด โดยดูดซึมผ่านปอด และกระเพราะอาหารไปยังเม็ดเลือดขาว ตับอ่อน และตับ

 

กล่าวโดยสรุป ในทุกคนที่สูบบุหรี่ สารก่อมะเร็งจะสัมผัสกับทุกอวัยวะในร่างกายตลอดเวลาทุกวัน แม้กระทั่งปัสสาวะของเด็กแรกเกิดที่มารดาสูบบุหรี่

ขอบคุณข้อมูลจากเพจเฟซบุ๊กมูลนิธิหมอชาวบ้าน

tags :

คุณภาพชีวิต