คุณภาพชีวิต

รถชน เราถูกเรียกค่ารถ ใช้ระหว่างซ่อมได้!

6 พ.ย. 2562 17:47 น.
เพจ สายตรงกฎหมาย ได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊ก เพื่อเป็นความรู้ ถึงเหตุการณ์รถชนกัน หากเราเป็นฝ่ายถูก ฝ่ายที่ผิดจะต้องเยียวยาให้เราสามารถใช้ชีวิตตามปกติได้เหมือนเดิม

เพจทนาย สายตรงกฎหมาย ได้ออกเผยประสบการณ์ โดยตรงถึง ประสบอุบัติเหตุรถชนกัน พร้อมกับบอกข้อกฎหมายเล็กน้อยเพื่อเป็นความรู้เอาไว้ด้วย โดยได้ระบุข้อความเอาไว้ว่า...

 

 

พอดีเมื่อ ศ-อา ที่ผ่านมา ไปเที่ยวเกาะช้างกับทนายตั้ม ทนายเกิดผล ทนายรณณรงค์ มา ขากลับทนายรณ ประสบอุบัติเหตุรถชนกัน แต่ดีที่ไม่มีบาดเจ็บ ปัญหาคือ แล้วจะใช้รถอะไรในระหว่างที่ซ่อมรถคันที่พัง


จริงๆ แล้วมันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานอยู่แล้ว พิจารณาโดยหลักความยุติธรรม คนอื่นมาชนเรา เราควรใช้ชีวิตอย่างปกติ เคยขับรถไปทำงาน พอรถชน ไปซ่อมอู่ ไฉนต้องมานั่งรถเมล์หรือรถแท็กซี่ล่ะ


ฝ่ายผิด มีหน้าที่ต้องเยียวยาให้เราสามารถใช้ชีวิตตามปกติได้เหมือนเดิม ถ้ามาชนเรา ย่อมต้องจ่ายค่าเช่ารถให้เรา เพื่อที่เราจะได้ขับรถไปทำงานได้เหมือนเดิม เป็นหลักการง่ายๆ แต่ถ้าจะไปแท็กซี่ ก็เบิกค่าแท็กซี่ก็ได้ ฝ่ายผิดก็ต้องจ่ายเหมือนกัน


ศาลเคยตัดสินเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้ คือ ค่าเสื่อมราคารถของโจทก์ที่ถูกรถของจำเลยชน และค่าเช่ารถซึ่งโจทก์ต้องเช่ามาใช้ระหว่างซ่อมรถถือได้ว่าเป็นความเสียหายของโจทก์จากอุบัติเหตุ ซึ่งจำเลยจะต้องรับผิดตามกฎหมาย จำเลยต้องรับผิดชดใช้ค่าเสื่อมราคาและค่าเช่ารถให้แก่โจทก์ (ฎ1874/2526)


ส่วนของทนายรณ ประกันบอกให้ไปเช่ารถระดับเดียวกันได้เลย เดี๋ยวประกันจ่ายให้ หวังว่าเที่ยวหน้าจะจะแคล้วคลาดปลอดภัยกันนะ

 


ทนายรัชพล ศิริสาคร
ประธานชมรมสนับสนุนการต่อสู้เพื่อความยุติธรรม
เพจ สายตรงกฎหมาย ยึดมั่นความยุติธรรม
โทร 0957563521

tags :

คุณภาพชีวิต