คุณภาพชีวิต

ผบ.ทบ. สั่งเปิดศูนย์ฝึก รด. ให้พ่อแม่ได้ดูลูกหลานฝึก เพื่อความอุ่นใจ

6 พ.ย. 2562 18:23 น.
ผู้บัญชาการทหารบก กำชับทุกหน่วยดูแลสุขภาพพลทหารน้องใหม่ หลังอากาศแปรปรวน เผยครอบครัวเชื่อมั่นหลังกองทัพบกจัดกิจกรรมเปิดค่ายทั่วประเทศ พร้อมเตรียมนำเป็นโมเดลเปิดศูนย์ฝึก นศท. ให้ผู้ปกครองอุ่นใจ

พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก แถลงผลการประชุมผู้บังคับหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก) ว่า พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ได้กำหนดให้ปีงบประมาณ 2563 เป็น “ปีแห่งการพัฒนาความรู้ และความสามารถทางทางทหารของกำลังพลกองทัพบกในทุกระดับ” มุ่งเน้นส่งเสริมระดับบุคคลและระดับหน่วย เพื่อนำไปสู่การพัฒนา กองทัพบกให้เป็นองค์กรด้านความมั่นคงที่มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพของประเทศ พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการดูแลทหารกองประจำการ ซึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาหน่วยทหารทั่วประเทศได้จัดกิจกรรมเปิดค่ายต้อนรับทหารใหม่ (Open house) ได้รับการตอบรับและความเชื่อมั่นจากครอบครัวทหารใหม่เป็นอย่างดี ทั้งนี้ ผู้บัญชาการทหารบก ยังได้กำชับให้ผู้บังคับหน่วยกำกับดูแลในเรื่องการฝึกและสภาพความเป็นอยู่ รวมไปถึงการดูแลสุขภาพทหารใหม่ในช่วงนี้ ซึ่งมีสภาพอากาศที่แปรปรวนด้วย


นอกจากนี้ในส่วนของนักศึกษาวิชาทหาร (นศท.) ซึ่งถือว่าเป็นกำลังสำรองที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพบกในห้วงระยะเวลาหนึ่ง ทางผู้บัญชาการทหารบก ได้มีนโยบายให้หน่วยทหารของกองทัพบกจัดกิจกรรมเปิดหน่วยฝึก-ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหารในลักษณะเดียวกับการเปิดค่ายต้อนรับทหารใหม่ เพื่อให้ผู้ปกครองของนักศึกษาวิชาทหารได้เข้าเยี่ยมชมสถานที่ รับทราบถึงระบบการฝึก การเรียนการสอนแบบ Active Learning  ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับครูฝึก เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ของนักศึกษาวิชาทหารต่อไป ส่วนแนวทางการบริหารจัดการ อาวุธ ยุทโธปกรณ์ รวมไปถึงสิ่งอุปกรณ์ของหน่วยทหาร ก็ต้องมีประสิทธิภาพ เป็นระบบ ทันสมัย เหมาะสมกับภารกิจ และนำไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่า

tags :

คุณภาพชีวิต