คุณภาพชีวิต

ท่าเรือฯ แจงไม่มีนโยบายนำกลุ่มเกษียณ "ขับเครน-เทรลเลอร์"

7 พ.ย. 2562 19:01 น.
จากกรณีที่มีการเสนอข่าวผ่านสื่อบางสำนักข่าวที่กล่าวถึงการนำกลุ่มเกษียณ "ขับเครน-เทรลเลอร์" แก้ปมคนท่าเรือทำงานเฉพาะล่วงเวลา ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อภาพลักษณ์ของการท่าเรือฯ จากกรณีที่กล่าวมานั้น การท่าเรือฯ ขอชี้แจงข้อเท็จจริง ดังนี้

1. การท่าเรือฯ ไม่มีนโยบายในการรับพนักงานผู้เกษียณอายุเข้ามาปฏิบัติงาน เนื่องจากต้องปฏิบัติตามมาตรา 9 (2) ของพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 ที่กำหนดให้พนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์

 

2. ปัจจุบันการท่าเรือฯ ได้เร่งดำเนินการบรรจุตำแหน่งพนักงานเครื่องมือทุ่นแรง ให้เพียงพอ โดยประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกจากพนักงานภายในการท่าเรือฯ ซึ่ง การท่าเรือฯ จะเร่งรัดการดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อไม่ให้กระทบกับการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ

 

3. การปฏิบัติงานในเวลาปกติของพนักงานการท่าเรือฯ อยู่ระหว่างเวลา 08.30 16.30 น. และนอกเวลาปกติ อยู่ระหว่างเวลา 16.30 08.30 น. ของวันถัดไป ซึ่งจะมีระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานกำกับดูแลกระบวนการทำงาน และพนักงานการท่าเรือฯ ทุกคนต้องปฏิบัติงานในเวลาปกติ หากพนักงานที่ได้รับมอบหมายต้องปฏิบัติงานนอกเวลาปกติ จะต้องมาปฏิบัติงานเพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งรอบการปฏิบัติงานดังกล่าว จะมีพนักงาน การท่าเรือฯ ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ สนับสนุนและขับเคลื่อนการขนส่งทางน้ำและการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่เป็นเลิศ ด้วยการให้บริการที่ได้มาตรฐานสากล

 

 

 

tags :

คุณภาพชีวิต